DEFINICJE

SESJA – Świąteczna Mini Sesja
PLIK CYFROWY – cyfrowa forma zdjęcia (jpeg)
ODBITKA – drukowana forma zdjęcia w formacie 10×15 cm
WYKONAWCA – Fotograf
ORGANIZATOR – www.azakrzewski.pl
UCZESTNIK – osoby biorące udział w sesji oraz w przypadku osób nieletnich ich prawni
opiekunowie

REGULAMIN
§1
Sesje zdjęciowe odbywać się będą dnia 01.12.2018 oraz 02.12.2018 pod adresem ul. Kopernika 12/74, 39-400 Tarnobrzeg
§2
Uczestnikiem sesji może zostać każda chętna osoba i rodzina.
§3
Warunkiem zapisania na sesję jest wpłacenie pełnej kwoty 100 zł na konto:
80 1140 2004 0000 3302 7714 3781
tytułem: Świąteczna Mini Sesja (imię i nazwisko, nr. telefonu oraz E-mail Uczestnika)
§4
Wszyscy Uczestnicy będą brali udział w sesji we własnych
ubraniach.
§5
Czas trwania sesji to 15 minut.
§6
Odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia sprzętu fotograficznego, stylizacji ponoszą Uczestnicy.
§7
Zabrania się robienia zdjęć aparatami i telefonami komórkowymi podczas sesji
§8
Wykonawca wykona sesję zdjęciową, z której przekaże Uczestnikowi 3 fotografie w
formie plików cyfrowych oraz odbitek. Uczestnik będzie mógł wybrać spośród wszystkich wykonanych zdjęć, które zdjęcia chce otrzymać. Wybrane przez Uczestnika Pliki Cyfrowe zostaną wysłane na e-mail Uczestnika.
Uczestnik będzie miał możliwość wybrania zdjęć tuż po sesji.
Każdy
Uczestnik ma możliwość dokupienia dowolną ilość Plików Cyfrowych (zdjęć) w cenie 25 zł za jedną sztukę.
§89
Uczestnik otrzyma Pliki Cyfrowe i Odbitki tuż po sesji lub do 3 dni po sesji.
§10
Uczestnik zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 100 zł
brutto. Cena obejmuje fotografie wymienione w §1. Zmiana ilości zdjęć na mniejszą, czy rezygnacja z
jakiejkolwiek części pakietu, nie skutkuje obniżeniem ceny.
§11
Wykonawca zezwala na publikację zdjęć w internecie, prasie lub innego typu mediach
(np. na portalach społecznościowych, blogach, prywatnych stronach internetowych,
lokalnych gazetkach itp.) wyłącznie z umieszczonym na zdjęciu logo autora zdjęć i podpisaniem zdjęć nazwiskiem autora, czyli
Wykonawcy.
§12
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
zabrania się przerabiania fotografii, udostępniania podmiotom gospodarczym, a także
wykorzystywania w celach zarobkowych bez pisemnej zgody Wykonawcy.
§13
Uczestnik zobowiązuje się stawić na sesje punktualnie. Spóźnienie będzie skutkowało skróceniem czasu sesji o czas spóźnienia.
§14
Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy przekazania wszystkich zdjęć wykonanych
podczas sesji zdjęciowej, jak również jakichkolwiek surowych plików graficznych w
formacie RAW lub w formacie JPG jeszcze sprzed obróbki cyfrowej.
§15
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i
promocji wykonane fotografie, Zamawiający wyrażają / nie wyrażają zgody na
późniejsze wykorzystywanie dzieła w materiałach reklamujących działalność
wykonawcy (w tym na autorskiej stronie internetowej www.azakrzewski.pl, w
siedzibie firmy Wykonawcy oraz witrynach jego firmy lub na fanpage strony na
Facebook-u, np. TU). Z tego tytułu Zamawiający w przyszłości nie będą przedstawiali żadnych
roszczeń finansowych.
§16
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Paulina Kania ul. Łąkowa 13, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 6792196587, REGON: 368512775
§17
Wpłacenie pieniędzy  na konto jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
§18
Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z przykładowymi pracami zrealizowanymi przez Wykonawcę i akceptuje jego percepcję kadru, obrazu, efekt końcowy postprodukcji jak i ogólną estetykę wykonywanej fotografii.
§19
Odwołanie lub nie zjawienie się na sesji jest równoznaczne z stratą wpłaconych pieniędzy
Na sesję przyprowadzamy zdrowe dzieci.
§20
Nie jest możliwym przesunięcie/zmianę wcześniej zarezerwowanego terminu
§21

Chętni na sesje muszą powierzyć mi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu
w sprawach dotyczących sesji,
kontaktu mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu.
Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie ich przeze mnie w ramach moich usług.