Bon Podarunkowy - Voucher

Regulamin

I. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Aleksander Zakrzewski Fotografia,
 2. Nabywca – osoba kupująca Voucher,
 3. Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji,
 4. Voucher/Bon – karta podarunkowa,
 5. Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawnia nabycie Vouchera.

II. Organizatorem Sesji fotograficznej jest Aleksander Zakrzewski Fotografia, NIP: 8672145364

III. Zakup Vouchera

 1. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście lub kontaktując się droga e-mailową.
 2. Metodą płatności za Bon Podarunkowy na sesję fotograficzną jest płatność gotówką w siedzibie firmy lub płatność przelewem.
 3. Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej Sesji fotograficznej uzgadnianej indywidualnie.
 4. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci ozdobnej karty z numerem referencyjnym i danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
 5. Ważność Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu przez Nabywcę. Dzień, miesiąc i rok zakupu zawarte są w numerze referencyjnym Vouchera. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.
 6. Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.
 7. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.
 8. W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.
 9. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 10. Nabywca jak i Obdarowany oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

IV. Realizacja Vouchera

 1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy.
 2. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.
 3. Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-mailową ze Sprzedawcą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu, nr referencyjny Vouchera oraz imię i nazwisko Nabywcy.
 4. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji z jak największym wyprzedzeniem.
 5. Obdarowany ustala termin Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą, wybierając termin wśród dostępnych, wolnych terminów Sprzedawcy.
 6. Obdarowany ustala miejsce Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą. Dojazd na miejsce Sesji do 50 km (w obie strony) nie wymaga dopłat. Jeśli dojazd Sprzedawcy na miejsce sesji wymagałby pokonania więcej niż 50 km Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane ustalone na poziomie 1 zł za kilometr (w obie strony).
 7. Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, której warunki i zakres został opisany Nabywcy.
 8. Obdarowanemu przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług, ujęć lub przedłużenia trwania Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą.
 9. Obdarowany wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w ramach Sesji fotograficznej w portfolio, w szczególności na jego stronie internetowej https://azakrzewski.pl oraz stronach i profilach wspierających działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
 10. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

Dla ciekawych kilka informacji poniżej

Sprawdź To!

Podaruj bliskim coś pięknego

Bon na sesje zdjęciową to idealny prezent dla każdego na wszystkie okazje. Zdjęcia to wspaniała pamiątka, która zostaje na wieki.

Sprawdź nasze ceny

Znajdziecie tutaj ofertę i koszt poszczególnych sesji

Fotografia ślubna

Sprawdźcie co oferujemy naszym parom, jak pracujemy i ile to kosztuje.

Znajdź Nas w Socialmediach

Już ponad

ludzi nas obserwuje
0

[a]zakrzewski-fotografia

Oficjalny fanpage firmowy

Czary Mary Pauliny

Fotografia kulinarna wraz z przepisami oraz trochę stylu i mody

Off-Road Tarnobrzeg

Fanpage poświęcony wydarzeniom w Tarnobrzegu związanym z rajdami i tematyką off-road

Napisz do nas

Rezerwuj termin nim zostanie zajęty